Planer for sommeren

Denne bloggen handler hovedsakelig om de sjeldne artene og naturtypene. Jobben min dreier seg ikke først og fremst om artsjakt, men jeg er så heldig at jeg får arbeide med de underliggende årsakene til at arter blir sjeldne, nemlig truslene mot norsk natur. Nå står feltsesongen for døra, og i år får jeg muligheten til å studere tre av de viktigste truslene mot det biologiske mangfoldet:

- Endret arealbruk
- Klimaendringer
- Fremmede arter

Figuren under, som er hentet fra Norsk rødliste for arter 2010 (Kålås m.fl.), viser hvilke trusler som har ført til rødlisting av norske arter. Jeg er glad for at jeg kan bidra med kunnskap om flere av dem. Det er verdt alle reisedøgnene, alle myggestikkene og alle timene ute i all slags vær. Jeg krysser fingrene for strålende sol de neste tre månedene. Når været er fint, har jeg verdens beste jobb.

God sommer!

Kommentarer