Hver sin lyst

Mange sjeldne arter er avhengige av gammel skog med gamle, ofte hule eller døde, trær for å overleve. For eksempel vokser en del laver kun på flere hundre år gamle trær med grov, oppsprukket bark. Bestemor-trærne, som er preget av vind og vær og et langt liv. Andre lavarter trives derimot utmerket på unge trær med glatt bark. Paradise Hotel-trærne, som er høye, slanke og uten en eneste rynke. Hver sin lyst.


Den sjeldne jaguarflekklav (Arthonia ruana) omgitt av vanlig skriftlav (Graphis scripta), en typisk art på glattbarkstrær. 

Phlyctis agelaea (VU) har ikke noe norsk navn. Her med smaragdlav (Lecidella elaeochroma) og sølvkrittlav (Phlyctis argena), to vanlige glattbarksarter.  


Ung askeskog med Paradise Hotel-trær: unge, slanke, rynkefrie og varmekjære.

Takk til Jon Klepsland for et hederlig forsøk på å lære meg skorpelaver på ung ask...

Kommentarer