Kulturminner og rødlistearter i skjønn forening

Sist jeg tok turen over fjorden til Vestfold stoppet jeg ved Borrehaugene utenfor Horten. Det er et flott område med en rekke gravhauger fra vikingtiden. Her kan man virkelig fornemme historiens sus. Som en del av skjøtselen av området har man tatt vare på en rekke gamle eiketrær. Eika var et viktig treslag for vikingene: vikingskipene ble blant annet bygget av eik. De store eikene gir også landskapet en helt spesiell karakter, kanskje slik vikingene opplevde det? Men i tillegg til å være et særegent landskapselement, er disse eikene viktige for det biologiske mangfoldet. Eik er det treslaget i Norge som huser flest andre arter. Og i parken ved Borrehaugene vokser en av de sjeldne eikeartene: korallkjuke (Grifola frondosa) (VU). Ulikt de fleste andre kjuker, som vokser høyt oppe på stammen, dukker korallkjuka opp ved foten av treet eller på røttene. En kjuke man bokstavelig talt kan snuble over! Jeg falt i alle fall helt i staver over denne flotte soppen:

Kommentarer