Kjendis-kjuka

Jeg måtte ha bindestrek i overskriften, ellers ble det nesten -sjuka, og det var ikke helt det jeg tenkte på... Men kanskje det ikke hadde vært så galt likevel. Det er ikke ofte at kjuker havner i media, men nå nærmer det seg hysteriske tilstander, i alle fall i kjukemålestokk. Vi snakker kjukesjuke! For et par uker siden skrev nemlig Aftenposten om kjukejakt i sin ukentlige utgivelse A-magasinet. Og det var selvsagt ikke hvilken som helst kjuke som ble omtalt, men selve kjendis-kjuka: storporet flammekjuke (Pycnoporellus alboluteus) (CR). Den har til og med fått sin egen film, laget av SABIMA. Større blir det ikke i kjuke-kretser.

Det sier seg selv at jeg ble relativt star struck da jeg i høst fikk være med Kjukelaget på tur og se den store stjernen med egne øyne. Storporet flammekjuke, som riktig nok ikke har valgt det mest fengende artistnavnet, er nemlig uhyre sjelden. Inntil for få år siden var den kun kjent fra to intakte lokaliteter i Norge, begge i Romeriksåsene. Anerkjente biologer har til og med diskutert å flytte deler av stokker som arten vokser på til nye lokaliteter for å gjøre den mindre sårbar. Få kjuker får den type oppmerksomhet.

Og der var den altså. Riktig nok et litt gammelt og slitent eksemplar som ikke var så veldig flamme-aktig, men nok til å bli mo i knærne og få stjerner i blikket av. Storporet flammekjuke i levende live. Så til forfatteren av artikkelen i A-magasinet: jeg vet hvor den vokser...


Storporet flammekjuke (Pycnoporellus alboluteus) (CR). Jeg er star struck.

Et eksklusivt nabolag som huser Norges fremste kjendis-kjuke


Kjendiser kommer sjelden alene opp den røde løperen. I den samme skogen dukket det opp både A- og B-kjendiser i kjukeverdenen, den ene med det mer fantasifulle artistnavnet enn den andre: huldrekjuke (Anomoporia bombycina) (EN), prikkporekjuke (Skeletocutis jelicii) (EN), lappkjuke (Amylocystis lapponica) (EN), karminkjuke (Hapalopilus ochraceolateritius) (VU), dråpekjuke (Postia guttulata) (VU), rosenjodskinn (Amylocorticium subincarnatum) (EN), rustskinn (Crustoderma dryinum) (VU) - de to sistenevnte riktig nok ikke kjuker, men fremdeles en del av den indre kretsen - og mine gamle kjenninger dynekjuke (Perenniporia subacida) (EN), sjokoladekjuke (Junghuhnia collabens) (VU), klengekjuke (Skeletocutis brevispora) (VU) og gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella) (VU). Til og med B-kjendiser, de som er folkekjære, men ikke fullt så eksklusive, var til stede: rosenkjuke (Fomitopsis rosea) (NT), rynkeskinn (Phlebia centrifuga) (NT) og svartsonekjuke ((Phellinus nigrolimitatus) (NT). Det var rene Oskar-utdelingen hvor den ene kjendisen etter den andre poserte i Kjukelagets entusiastiske blitzregn.


Huldrekjuke (Anomoporia bombycina) (EN)


Rosenjodskinn (Amylocorticium subincarnatum) (EN)Prikkporekjuke (Skeletocutis jelicii) (EN)


Det er med kjendis-kjuker som med andre kjendiser: det er forskjell på Horten og Hollywood. For all del, det er fint i Horten, men det er kanskje ikke like eksklusivt - og lista med A-kjendiser er definitivt kortere. Kjendis-kjukene bosetter seg heller ikke hvor som helst. De foretrekker skoger med de rette fasilitetene: de rette naboene, mye død ved i alle nedbrytningsstadier, og ikke minst kontinuitet i død ved. Disse kjukene er ikke new money. De vil ha gamle, ærverdige skoger hvor forfedrene deres har bodd i generasjoner. Bare der føler de seg hjemme. Jeg og andre paparazzier får allernådigst komme på besøk.Kommentarer