Årets julerødlisteart 2017

Ingen jul uten... kåring av årets julerødlisteart! Det vil si rødlistearten jeg finner på hundeturen på julaften formiddag. I 2016 var årets julerødlisteart en kjuke, og i 2015 snublet jeg over en sjelden mose. I år ble det, gledelig nok for en planteøkolog, en plante. Eller rettere sagt et tre. Og til alt overmål et tre i julens farger: grønt og rødt. Årets julerødliste er... barlind (Taxus baaccata) (VU)! Barlind vokser i skog i kyst- og lavlandsstrøk på Østlandet, Sørlandet og deler av Vestlandet. Hele planten, unntatt de røde "bærene", er giftig. Det er derfor et paradoks at den største trusselen mot arten er at den blir spist opp! Den er nemlig tydeligvis mindre giftig for hjortedyr, som gumler i seg barlind av hjertens lyst og dermed gjør det vanskelig for trærne å sette frø. Barlinden kan bli svært stor og gammel, men det hjelper lite hvis det ikke produseres nye generasjoner. For øyeblikket skyller eldrebølgen over landets barlindbestander. Kanskje årets julegavetrend neste år blir "Adoptér en barlind"?

Barlind (Taxus baccata) (VU). Foto fra 2008.

Du kan lese mer om barlind og trusler mot arten her. Annen morsom barlind-fakta finnes her

Kommentarer