Dobbel moro!

Kjuker er gøy. Knappenålslaver er gøy. Og så viser det seg at det finnes knappenålslaver som vokser på kjuker! Det er som jul og bursdag på én gang, det! Det finnes flere titalls arter av knappenålslav i Norge som hver og en er knyttet til sitt spesielle substrat: dype barksprekker på gamle løvtrær, tynne grankvister, naken ved på beinharde, døde furuer, rothalsen på gamle trær, døende mose, under overhengende bergvegger - det finnes til og med en egen art som vokser på harpiks! Så hvorfor ikke vokse på en kjuke? Hva den gjør der? Aner ikke. Lever sitt knappenålslav-liv, antar jeg. Moro er det uansett!


Knappenålslav (Chaenotheca balsamconensis?) på fiolkjuke i Østmarka


Kommentarer