En helt alminnelig torsdag formiddag i Ås...

Ås er, som tidligere nevnt, ikke noe kjerneområde for biologisk mangfold. Men det finnes små oaser her og der. I dag gikk Linnea og jeg tur ned til Årungen, og på veien passerte vi noen av NMBUs beiteområder. Jeg hadde ingen planer om å se etter sjeldne arter i dag, men plutselig slo det meg: Om vinteren er det ikke dyr på beitet, så da kan jeg enkelt gå inn og ta en nærmere titt på noen store, gamle trær som står innenfor gjerdet! Det kan jeg selvfølgelig gjøre om sommeren også, men det er ikke like morsomt med en hale av nysgjerrige kviger etter seg... Som sagt, så gjort. Jeg gikk gjennom den for årstiden åpne porten og la turen forbi de største trærne på beitet. Først fant jeg eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) (VU) på en stor eik, og så dukket store mengder bleikdoggnål (Sclerophora pallida) (NT), en liten knappenålslav, opp på en diger ask! Positivt overrasket over vendingen turen hadde tatt, fortsatte jeg letingen på noen flere store asker i nærheten. Ganske riktig dukket det opp mer bleikdoggnål. Jeg gjorde meg noen mentale notater om funnene (så jeg kunne legge dem ut på Artsobservasjoner når jeg kom hjem) og gikk videre inn i skogen. Der gikk jeg på flere store asketrær, men bare på ett av dem fant jeg bleikdoggnål, og kun noen få stykker. Sannsynligvis blir det for mørkt for dem inne i den tette skogen.

Den lille avstikkeren fra dagens tur understreker betydningen av store trær i kulturlandskapet for biologisk mangfold. Og minner om at selv i biologisk sett kjedelige Ås finnes det skatter.


Bleikdoggnål (Sclerophora pallida) (NT) på ask. Foto fra samme område tidligere i år; jeg hadde selvfølgelig ikke med meg kamera når jeg bare skulle gå meg en tur en helt alminnelig torsdag formiddag...

Kommentarer