Årets julerødlisteart 2018

Er det noe du bare må ha for at det skal bli ordentlig jul? Sprø svor på ribba? Sølvguttene? Snø? Min juletradisjon avhenger verken av været eller kokkekunstene, men kan by på andre utfordringer. På julaften må jeg nemlig finne en rødlisteart. Hvilken art det blir, avhenger helt av hvor i landet jeg tilbringer jula. De siste årene har jeg feiret jul i Vestfold, og lista over de siste årenes julerødlisteartene preges av det: i 2017 ble det barlind (Taxus baccata) (VU), i 2016 svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus) (NT) og i 2015 grønnsko (Buxbaumia viridis) (NT). I år feirer jeg jul i Skjåk, hvor utvalget av rødlistearter er helt annerledes enn i Vestfold. Det åpner for helt nye potensielle julerødlistearter.

Jeg er ikke så kjent her, så lokale eksperter og Artskart ble konsultert på lille julaften for å plukke ut et område for årets julaften-tur. Det er sjelden rødlisteartsgaranti på disse turene, men det må være lov å legge forholdene til rette for suksess. Det blir ikke sprø svor på ribba uten en viss innsats heller… Julaften formiddag snødde det, og det var ordentlig julestemning da vi la i vei. Langtur er uaktuelt på en dag som denne – det er viktig å rekke hjem til julemiddagen –, så etter halvgått runde uten en eneste sjeldenhet begynte jeg å bli litt bekymra. Men den lokale ekspertisen sviktet ikke, og plutselig var det ingen tvil om hva som var årets art.  

På jakt etter årets julerødlisteart i et snøkledd landskap 
Årets julerødlisteart 2018 vokser hovedsakelig på gamle og døde furuer i høyereliggende, kontinentale strøk. Skjåk er dermed midt i blinken for arten. Den er vanskelig å ta feil av med sin karakteristiske spygrønne farge. Du har kanskje gjettet det? Årets julerødlisteart er… ulvelav (Letharia vulpina) (NT)! Navnet skal stamme fra tidligere tiders bruk til ulveåte, hvor glassbiter og ulvelav ble blandet med kjøtt for å forgifte og ta livet av ulv. Jeg vet ikke om det var laven eller glassbitene som gjorde susen… I dag er ulvelaven i tilbakegang og rødlistet. Gammel furuskog er mangelvare, og laven sliter med å finne passende furuer å vokse på. I Skjåk er det heldigvis mange av dem – og årets julerødlisteart får nok et godt nytt år her.


Ulvelav (Letharia vulpina) (NT)


Store mengder julepynt av den eksklusive sorten


Utsikt (eller var det oppsikt) til ulvelavFor mer ulvelav-info se for eksempel her, og fine bilder av ulvelav finner du her.


Kommentarer