Floravokter-sommer

Er du interessert i natur og har lyst til å gjøre noe for å bevare det biologiske mangfoldet, men vet ikke helt hva du kan bidra med? Gjennom Botanisk forening har du mulighet til å adoptere en populasjon av en sjelden og truet plante i ditt nærområde. Som floravokter besøker du planten "din" omtrent en gang i året og ser om alt står bra til. Det er med andre ord verken tid- eller arbeidskrevende. Du trenger ikke være en rasende god botaniker heller, for du behøver bare å lære deg den ene arten du skal passe på og blir tildelt en kjent lokalitet (forslag er selvfølgelig velkomne, men absolutt ikke et krav!).

Jeg er så heldig å være floravokter for ikke bare én, men to truede plantearter: bittergrønn (Chimaphila umbellata) (EN) og myrtelg (Thelypteris palustris) (EN). Bittergrønnen besøkte jeg i vår. I løpet av sommeren også tok jeg turen for å se til myrtelg-populasjonen "min". Myrtelg er en sjelden bregne som vokser i rik sumpvegetasjon. I Norge er mange sumpskoger grøftet for å drenere vekk vannet og bedre skogproduksjonen. Det liker myrtelgen dårlig; den er avhengig av skikkelig fuktige områder for å trives. Tilgang til gummistøvler er med andre ord en forutsetning for å være floravokter for myrtelg. Mens bittergrønn-populasjonen "min" var i en sørgelig forfatning (kan man i det hele tatt snakke om en populasjon når det dreier seg om ett eneste skudd?), så myrtelgen ut til å stortrives! Den sto i hundretall med vann til knes. Det er ingen fare for denne populasjonen med det første.


    


Myrtelg (Thelypteris palustris) (EN) i hundretall.

Som floravokter får du ikke bare en unik sjanse til å bli kjent med Norges sjeldneste arter gjennom å passe på "din egen" plante. Du får også mulighet til å bli med andre floravoktere på tur og besøke deres sjeldenheter. I sommer har jeg vært så heldig å få være med andre floravoktere til tre lokaliteter med truede arter.

Som en forsmak på myrtelg-sumpen ble jeg for å se til en populasjon med myrstjerneblom (Stellaria palustris) (EN). Myrstjerneblom er også en sumpspesialist. Den vokser i kanten av rike innsjøer, men fordi den er så liten og sped, blir den raskt konkurrert ut av mer høyvokste planter. Med overgjødsling av mange innsjøer blir det vanskelig for mystjerneblom å klare seg. Denne populasjonen var heldigvis intakt.


Myrstjerneblom (Stellaria palustris) (EN) (t.v.) trives i relativt lavvokst sumpvegetasjon (t.h.). Arten vokste ikke i områdene i bakgrunnen med høyere og tettete vegetasjon.


Jeg har også vært så heldig å få bli med på besøk til en virkelig sjeldenhet: den fredede dvergmarinøkkel (Botrychium simplex) (EN). Dvergmarinøkkel er en bitteliten bregne som bærer navnet sitt med rette: den er bare noen få centimeter høy og ikke lett å få øye på. Arten har en merkelig todelt utbredelse og vokser både høyt til fjells i Jotunheimen og ved kysten. Siden den er så liten, er den følgelig også svært utsatt for konkurranse og finnes bare i svært kortvokst vegetasjon. Selv da er den vanskelig å finne: først etter mye krabbing på knærne dukket de første skuddene opp. Men til gjengjeld viste det seg å være over 40 stykker av dem!


   


Dvergmarinøkkel (Botrychium simplex) (EN) og dens voksested.

Årets siste floravokter-tur gikk til enda en bregne-populasjon, denne gangen vasstelg (Dryopteris cristata) (EN). Jeg har lett etter vasstelg tidligere og funnet noen rare bregner som med ganske mye godvilje kanskje kunne stemme med beskrivelsen i floraen, men jeg har aldri blitt helt klok på denne arten. Derfor var det ekstra kjekt med en guidet vasstelg-tur! Igjen var det på med gummistøvlene, for også vasstelgen trives med å være våt på beina. Heldigvis har høsten vært tørr, for det var tidvis nervepirrende å bevege seg ut på tuene i sumpkrattet helt i kanten av et lite tjern. Men til min store overraskelse var vasstelgen ganske grei å kjenne igjen (ikke minst siden det meste av annen vegetasjon var visnet ned for høsten).


   

Vasstelg (Dryopteris cristata) (EN), en bregne som trives på gyngende grunn...

Kommentarer