Vierkratt og snyltekjuke

Vierkratt langs vann og vassdrag er ikke bare et irriterende buskas som hindrer utsikt over vannet. Dette er også levested for sjeldne og truede arter. Særlig store, gamle kratt av selje, gråselje og ulike mindre vierarter er viktige.

I påsken tok vi turen til et område med vierkratt i Dokkadeltaet naturreservat. Dokkadeltaet er et Ramsar-område som først og fremst er fredet på grunn av fuglelivet - men her finnes også andre sjeldne arter, blant annet knyttet til gamle vierkratt. Lav vannstand gjorde det mulig å gå (nesten) tørrskodd helt ut til elveløpet. På veien så vi både traner og vipe. 

Den første vierkratt-arten som dukket opp var soppen seljepute (Hypocreopsis riccioidea). Denne arten var tidligere rødlistet, men regnes nå ikke som truet. Den er likevel relativt sjelden og er knyttet nettopp til gamle vierkratt. Det er dessuten en morsom art. Jeg pleier å kalle den "dødninghånd" (jada, jeg vet at det egentlig er navnet på en korall...), for den minner om fingre som lukker seg rundt greina den vokser på. På svensk heter den "trollhand". Det er et passende navn!


Seljepute (Hypocreopsis riccioidea)

På samme grein som seljeputa vokste på, fant vi også tobakksbroddsopp. Dette er en vanlig art som ikke er spesielt spennende i seg selv, men den har en sjelden og rødlistet parasitt... Etter å ha sjekket alle greiner med tobakksbroddsopp jeg kunne finne, dukket til slutt parasitten opp: broddsoppsnyltekjuke (Antrodiella americana) (NT), en kjuke som vanligvis snylter på gamle fruktlegemer av tobakksbroddsopp. Broddsoppsnyltekjuka er altså knyttet til gamle vierkratt, akkurat som seljepute, men vokser vanligvis bare på greiner der det også vokser tobakksbroddsopp! Det er ikke rart den er sjelden når den har så sære vaner! Desto viktigere er det å ta vare på nok vierkratt til at broddsoppen finnes i så store mengder at broddsoppsnyltekjuka også kan vokse der.Broddsoppsnyltekjuke (Antrodiella americana) (NT)

 

Kommentarer