Årets julerødlisteart 2022

Forberedelsene er viktig for at jula skal bli vellykket. Det samme gjelder jakten på årets julerødlisteart. 

Å gå inn på et kjøpesenter lille julaften for å panikk-kjøpe julegaver, gjør sjelden underverker for julestresset. Juletreet trenger noen dager med gradvis temperering før det settes inn i stua. Og det hjelper ikke å sette ribba i ovnen et kvarter før gjestene kommer. Juleforberedelsene redder deg fra handlekaos, dryssende barnåler og kald julemiddag. 

Gode forberedelser var også helt vesentlig for funnet av årets julerødlisteart. Det begynte allerede flere uker før jul. Artskart ble saumfart etter mulige kandidater. Det er nemlig ikke bare-bare å finne en ny art hvert år, særlig ikke midt på vinteren når snøen dekker det meste som vokser på bakken. Årets julerødlisteart utkrystalliserte seg raskt - og med det måtte nye forberedelser iverksettes: arten måtte læres. Det dreide seg nemlig om en art ingen av årets artsjegere kjente fra før. Litteraturen ble gransket opp og ned og i mente. Ekspert-venner ble rådspurt. Kunne dette la seg gjøre? Ja, alt tydet på det. Selvtilliten steg. 

Lille julaften ble satt av til rekognosering. Rydding, pynting, matlaging og innpakking av de siste gavene ble satt på vent mens arten ble ettersøkt i egnet habitat. Når tiden begynner å bli knapp, er det viktig å prioritere de viktigste juleforberedelsene! Snø og kulde la ingen demper på stemningen - tvert imot! -, og funn av en rekke følgearter til årets julerødlisteart løftet stemningen ytterligere. Nå kunne julaften bare komme. 

Julaften opprant med kriblende spenning i kroppen. Sol og snødekte trær gjorde at turen innover i skogen gikk årets julekort en høy gang. Gradvis økte diameteren på furuene. Følgearter kom og gikk. Og forberedelsene betalte seg, for endelig var den der, et flott eksemplar av årets julerødlisteart. Skorpelaver er ikke alltid enkle å artsbestemme, men denne lyse skorpelaven med de blanke, svarte apotheciene var ikke til å ta feil av: kelolav (Ramboldia elabens) (NT)!  

Kelolav er en av flere rødlistede lavarter som vokser på gammel furuved ("kelo"). Her dukket den opp på både døde greiner på levende trær, læger og høgstubber sammen med ulvelav (Letharia vulpina) (NT) og furusotbeger (Calicium pinicola) (VU). Alle tre er avhengige av gammel furuskog med god tilgang på død ved. Jeg tipper at dødvedrike gammelskogs-naturreservater står øverst på kelolavens ønskeliste i år.

Hvordan det gikk med juleforberedelsene når både lille julaften og julaften gikk med til å lete etter kelolav? Helt fint. Julegavene var i boks i god tid, treet satt opp for flere dager siden - og med årets julerødlisteart i boks, kunne julefreden senke seg. God, artsrik jul! 

På jakt etter årets julerødlisteart i gammel furuskog. Ulvelav (Letharia vulpina) (NT) ble passert på veien.

Endelig! Årets julerødlisteart, kelolav (Ramboldia elabens) (NT).

Kelolav (Ramboldia elabens) (NT)

Tre rødlistearter på samme grein: ulvelav (Letharia vulpina) (NT), furusotbeger (Calicium pinicola) (VU) og kelolav (Ramboldia elabens) (NT). Finner du alle?

***

For de nysgjerrige: de siste årenes julerødlisteart har vært grønnsko, svartsonekjuke, barlind, ulvelav, ruteskorpe, kort trollskjegg og gråspurv

Kommentarer